ΔΗΒΕΡ AE 

 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΡΜΟΥ 58-60 ΑΘΗΝΑ

 

ΑΦΜ: 800378975

ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Πρακτικό συνεδριάσεως 30/04/2015

Ισολογισμός 31/12/2014

Ισολογισμός 31/12/2013